Home » Chính sách

Chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

ThienNhien.Net – Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với…

Hà Nội xây dựng lộ trình kiểm soát, thu hồi xe máy “hết đát”

Hà Nội xây dựng lộ trình kiểm soát, thu hồi xe máy “hết đát”

ThienNhien.Net – Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường, thành phố Hà Nội đã đề xuất lộ trình để xử lý các phương tiện xe máy quá niên hạn sử dụng, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, khí thải. Chưa có quy định “tuổi đời”…

Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất…

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi): Vẫn chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng của các bên

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi): Vẫn chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng của các bên

ThienNhien.Net – Sáng 19/6 tại hội trường Nhà Quốc hội, các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Nhiều ý kiến băn khoăn khi dự thảo chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời thống nhất đề nghị…

Bảo vệ nước dưới đất: Lấy phòng ngừa là chính

Bảo vệ nước dưới đất: Lấy phòng ngừa là chính

ThienNhien.Net – Theo dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, bảo vệ nước dưới đất phải lấy phòng ngừa là chính, chú trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại các khu vực cấp nước sinh hoạt, khu vực đô thị, khu,…

Gỡ vướng chính sách bảo hiểm thủy sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo Điều 5, Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Ngân sách…

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

ThienNhien.Net – Đây là đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Theo dự thảo…

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục. Chủ đề Đất đai gồm 1 đề mục đất đai. 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác…

Thủy lợi và tư duy thị trường

ThienNhien.Net – “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, câu tục ngữ trên đã nằm trong tiềm thức của người dân Việt Nam-người dân của một quốc gia có gốc nông nghiệp lúa nước và hiện còn tới 70% dân số sống ở nông thôn. Khi biến đổi khí…

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủy lợi

ThienNhien.Net – Trong phiên họp toàn thể tại hội trường diễn ra sáng 8/6, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy lợi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Tại kỳ…