Home » Việc làm - cơ hội » 

Thứ Hai, ngày 20/03/2017

Caritas Thụy Sĩ tuyển Tư vấn

Tổ chức Caritas Thụy Sĩ cần tuyển Tư vấn đánh giá dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vietnam@caritas.ch

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.